Reconstructie van Transversaal Getrunceerde Cone Beam Projecties in Micro-Tomografie

Publication Type:

Thesis

Authors:

G. Tisson

Source:

University of Antwerp, Antwerp (2006)